Tin tức nổi bật

Chiến lược phát triển công nghiệp ô tô đến 2025

Đăng bởi admin - 18 Tháng Một, 2021
Công nghiệp ô tô là ngành tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện…

Tổng quan về chuỗi giá trị ngành ô tô Việt Nam

Đăng bởi admin - 18 Tháng Một, 2021
Theo báo cáo phân tích ngành ô tô Việt Nam của Asean Securities năm 2020, chúng ta sẽ có những góc…

Ngành công nghiệp phụ trợ ôtô là gì?

Đăng bởi admin - 18 Tháng Một, 2021
Khái niệm Công nghiệp phụ trợ trong tiếng Anh được gọi là Supporting Industries. Công nghiệp phụ trợ là khái niệm…

Vastmedia – Giải pháp truyền thông cho ngành phụ trợ ô tô

Đăng bởi admin - 18 Tháng Một, 2021
Được thành lập năm 2016, VAST MEDIA là công ty thành viên của tập đoàn VAST GROUP, chuyên cung cấp…

các tin tức khác

Đăng bởi Admin vastgroup - 1 Tháng Ba, 2021
Chuỗi cung ứng của Toyota được đánh giá là có hiệu quả về chi…
Xem chi tiết
Đăng bởi Admin vastgroup - 24 Tháng Hai, 2021
Lượng xe nhập khẩu tăng  Từ đầu năm đến 15/2, cả nước nhập khẩu…
Xem chi tiết
Đăng bởi Admin vastgroup - 22 Tháng Hai, 2021
Theo thống kê, trong giai đoạn 2010 - 2016, Việt Nam đã nhập khẩu…
Xem chi tiết
Đăng bởi Admin vastgroup - 19 Tháng Hai, 2021
Theo đánh giá của nhóm phân tích SSI, thì ngành ô tô nhạy cảm với…
Xem chi tiết